Stichting STAD+KAS

Combineert stedelijke functies (wonen, werken en leven) met tuinbouwfuncties en technieken. Op een manier waardoor nieuwe kennis en kunde ontstaat voor overheden, het bedrijfsleven en voor de maatschappij. Het is een initiatief van vijf Westlandse bedrijven die met hun dagelijkse activiteiten veel kennis en kunde op doen in de tuinbouw- en bouwsector. Binnen STAD+KAS brengen zij de kennis en ervaring praktisch bijeen, combineren dit en realiseren projecten waarmee zij op een duurzame manier de tuinbouw naar de stad brengen.

Kenlog, Nobutec, Priva en Wubben.Chan Architecten
In STAD+KAS werken de Westlandse bedrijven Kenlog, Nobutec, Priva en Wubben.Chan Architecten samen. De kracht is de koppeling van deze bedrijven. Zij kunnen gezamenlijk met u in projecten meedenken, en zij kunnen deze projecten ook voor u realiseren. Van initiatief, via realisatie tot en met exploitatie.

Markt en behoefte
Deze ontwikkeling is een markt voor overheden, projectontwikkelaars, topsectoren, zorginstellingen, onderwijs, woningbouw coöperaties, NGO’s, politiek, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De behoefte van deze partijen en organisaties blijkt onder andere uit de diverse (stads) land- en tuinbouw evenementen; bijeenkomsten, festivals en workshops en de beleidsnota’s die verschijnen.

Het belang voor de genoemde partijen en organisaties ligt onder andere bij:

  • Het opstellen en voeren van duurzaam beleid
  • Het combineren van functies
  • Het verbinden van ondernemers, de maatschappij en de overheid
  • Het verbinden van tuinbouw en stedelijke omgevingen
  • Nieuwe business kansen creëren en benutten (nieuwe markten)
  • Kennisuitwisseling, onderwijs en educatie combineren met agri-functies
  • Uitdragen en realiseren van local 4 local productie projecten
  • Terugdringen van CO2 uitstoot/verbruik
  • De maatschappij bekend maken met (stads)land- en tuinbouw; o.a. gezond eten, schone lucht, makkelijk aan te schaffen en productie technieken
  • Het kunnen voldoen aan de ontwikkeling ‘terug naar echt’; verse, gezonde producten

Duurzaamheidsprijs 2012
Wij zijn trots u te vertellen dat het initiatief STAD+KAS op 10 oktober jl. door gemeente Westland is uitgeroepen tot het meest duurzame Westlandse initiatief in de categorie bedrijven, van het jaar 2012.