Projecten

Hierbij een overzicht van enkele projecten.

Nieuwsberichten

 • TEEB-stad tool: inzicht in de waarde van groen in de stad

  Henk van Eijk is namens STAD+KAS en Kenlog b.v. betrokken geweest bij de ontwikkeling van de TEED-stad tool. Deze tool is een toegankelijk en breed toepasbaar instrument dat gemeenten, plannenmakers, ontwikkelaars, bedrijven en burger (organisaties) de mogelijkheid geeft om zelf de waarde van groen en water in hun leefomgeving te berekenen en te begrijpen. De uitkomsten zijn te gebruiken bij het bouwen van coalities om groen en water in de stad te realiseren. Door baathouders (gebruikers en iedereen die voordeel behaalt) vroegtijdig (financieel) te betrekken bij ontwikkelingsplannen kan een rendabeler project met meer draagvlak worden gerealiseerd. Op de volgende site kunt u de TEEB-stad tool vinden: http://www.teebstad.nl/

  lees meer »

 • Project: "Kas in de stad"

  In dit project onderzoeken de STAD+KAS bedrijven de kansen en mogelijkheden (en ook de risico’s en onmogelijkheden) van een tuinbouwkas letterlijk in een stad of in stedelijke omgeving als een woonwijk (stadstuinbouw).

  lees meer »

  Kas in de stad, impressie
 • Project: "Stadskas Delft"

  Sinds een aantal maanden werken Stichting de Witte Roos en STAD+KAS aan het project Stadkas Delft. Delft is het stedelijke hart van het tuinbouwgebied Westland/Oostland. Daarvan is de Stadskas Delft het symbool

  lees meer »

  Stadskas Delft impressie
 • Project: "Telen op Hoogte"

  Het initiatief STAD+KAS werkt aan verschillende projecten, waar ‘Telen op Hoogte’ er één van is. Verticaal telen, nieuwe techniek, gecombineerde functies en stadstuinbouw staat hierbij centraal.

  lees meer »

  Impressie 1
 • Projecten: "met Gemeente Den Haag, via het Initiatieventeam"

  Het Initiatieventeam Gemeente Den Haag en STAD+KAS onderzoeken gezamenlijk de kansen en mogelijkheden voor STAD+KAS initiatieven in de Gemeente Den Haag.

  lees meer »

  STAD+KAS combinatie impressie